Webinar

Webinar om terrænregulering i landzone samt lokalplanens principper

On-demand

Det er muligt at dispensere fra en lokalplan eller byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Vi gennemgår, hvad der forstås med planens principper med udgangspunkt i en række konkrete sager fra Planklagenævnet. Derudover vil planlovens regler om terrænregulering/jorddeponi i landzone og nyere praksis fra nævnet blive gennemgået.

 

Dagsorden

• Velkomst v/Christian Hesthaven, direktør i Nævnenes Hus

• Oplæg om lokalplanens principper v/Inge Rønberg, stedfortrædende formand i Planklagenævnet

• Oplæg om terrænregulering i landzone v/Elsebeth Braüner, stedfortrædende formand i Planklagenævnet

 

Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI), udsnit af udstykningen nord/øst for Viborg